Tjenester

Gjennom en rekke arbeider for det offentlige, har vi opparbeidet spesialkompetanse på legging av vann- og avløpsrør.

Ved behov, leier vi inn ekstern, håndplukket kompetanse for å kunne levere et ferdig opparbeidet anlegg. Vi setter like store krav til våre samarbeidspartnere som til oss selv, nettopp for å ivareta den kvaliteten vi er kjent for.

Anleggsvirksomheten omfatter bl.a.
· Vei– og masseforflytningsarbeider
· Vann– og kloakkarbeider
· Tomtearbeider
· Anleggstekniske grunnarbeider
· Boring og sprengning
· m.m

Tjenester

Grustak

Vi disponerer et grustak i Vister, og selger sand, matjord, pukk, fresemasse og subbus direkte til bedrifter og privatpersoner. Henvend deg direkte i grustaket eller ring oss.

Hent selv eller få levert.

Ring oss på 992 79 477