Referanser

Her finner du informasjon om et utvalg av arbeider vi har utført.

Moss Kommune

Vi har de siste 10 årene nesten arbeidet sammenhengende for Moss kommune med VA-prosjekter. Det har i tilknytning til dette arbeidet vært mange innstikksjobber. Jobbene har vært i størrelsesorden 2-8 millioner kroner.

Rygge Kommune

Vi har hatt flere VA-jobber for Rygge kommune. Vi kan nevne Festeveien, Dillingveien, Bredsandveien og Finnebingen.
Størrelsen på jobben var fra 2.5 – 4.5 millioner kroner.

Sarpsborg Kommune

Vi har hatt flere VA-jobber for Sarpsborg kommune. De største prosjektene har vært VA-Kurland, Fjernvarme og VA Sarpsborg sentrum og Madam Arnesensvei del II. Jobben var fra 10-23 millioner kroner.

Halden Kommune

Vi hadde en VA-jobb for Halden kommune på Watvedtveien. Kontraktsummen var på 3 millioner kroner.

Fredrikstad Kommune

Vi har hatt flere jobber for Fredrikstad kommune. Både VA-jobber og utbygging av byggefelt. Den siste jobben vi har hatt er utbyggingen av boligfelt Manstad som bestod av VVA for 49 stk tomter. Kontraktsummen var på 9 millioner kroner.

MOVAR IKS

Vi hadde etappe 6,7 og 9 vedr. reservevannsledning fra Rygge til Fredrikstad for MOVAR IKS. Vannledningen bestod i hovedsak av duktile støpejernsrør med en dimensjon på Ø500mm og Ø600mm. Det ble også laget to store plasstøpte kummer. Kontrakten var på rundt 20 millioner kroner.

Råde og Rygge Kirkegård

Vi hadde den siste utvidelsen av både Råde og Rygge kirkegård.

Block Watne AS

Vi har gjennom årene hatt flere feltutbygginger for Block Watne AS. Det siste feltet vi har hatt er Langøyåsen på Kråkerøy med over 100 tomter. Her hadde vi all infrastruktur inkludert grunnarbeider for alle husene. Kontraktsummen her var på 31 millioner kroner.

Utbygging av hytteområder

Vi har de seneste årene hatt flere store utbygginger vedrørende VA på hytteområder. De tre største utbyggingene våre har vært Skar og Ravneng, Hornneskilen og Ødegårdkilen. Kontraktsummene var fra 5- 25 millioner kroner.

Grunnarbeider for større bygg

De senere årene har vi hatt grunnarbeider for flere større bygg. Vi har hatt jobber for blant annet Veidekke Entreprenør AS, AF Bygg Østfold, HTC AS og Norbygg AS. Kontraktene har vært fra 1 – 10 millioner kroner.